ലോഡ്ചെയ്യുന്നു ...

അൺസബ്സ്ക്രൈബുചെയ്യുക

അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ:

a) നിങ്ങളുടെ ബ്ര browser സറിൽ ഇനി മുതൽ അറിയിപ്പുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തുടർന്ന് ഈ പേജിന്റെ ചുവടെ വലതുവശത്തുള്ള ചുവന്ന മണിയിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇത് നിങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പുഷ് അറിയിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത ബ്ര rowsers സറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക:

https://documentation.onesignal.com/docs/unsubscribe-from-notifications

b) നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇമെയിലുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ല. ഈ ഇമെയിലിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്കുചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, പകരം നിങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലെ അലേർട്ടുകൾ, പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാതാക്കുക.